شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
معماری
جدیدترین نام ها

آیگین

معنی اسم آیگین

آیگین یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیگین آیگین یک اسم دخترانه است.(ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + گین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکّب به معنی دارنده، همراه) ۱- دارنده و همراه ماه؛ ۲- (به مجاز) …

ادامه نوشته »

آیلا

معنی اسم آیلا

آیلا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیلا آیلا یک اسم دخترانه است. (با ریشه ترکی) هاله اطراف ماه وسایرسیارات، شفق،درخشش،روشنایی ماه

ادامه نوشته »

آیلار

معنی اسم آیلار

آیلار یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیلار آیلار یک اسم دخترانه است. (با ریشه ترکی) ۱- زیبا و پاک، جمع ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیلر

معنی اسم آیلر

آیلر یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیلر آیلر یک اسم دخترانه است. (ریشه ترکی) ۱- جمع ماه، ماه  ها؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیلی

معنی اسم آیلی

آیلی یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیلی آیلی یک اسم دخترانه است.نام دخترانه با ریشه ترکی مهتاب تلفظ صحیح این اسم: ” Āyli “.

ادامه نوشته »

آیلین

معنی اسم آیلین

آیلین یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیلین آیلین یک اسم دخترانه است. نام دخترانه با ریشه ترکی تلفظ صحیح این اسم: ” Āylin ”

ادامه نوشته »

آینا

معنی اسم آینا

آینا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آینا آینا یک اسم دخترانه است.۱- (ترکمنی) به معنی آیینه؛ ۲- (ترکی) آیینه، آبگینه، شیشه، شفاف، صورت سفید و زیبا؛ ۳- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیناز

معنی اسم آیناز

آیناز یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیناز آیناز یک اسم دخترانه است. (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + ناز)، ۱- ماه قشنگ و زیبا؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آی‌نور(آینور)

معنی اسم آی‌نور(آینور)

آی‌نور(آینور) یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آی‌نور(آینور) آی‌نور(آینور) یک اسم دخترانه (ترکی ـ عربی) است. ۱- روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ ۲- (به مجاز) مهتاب؛ زیبارو.

ادامه نوشته »

آینه

معنی اسم آینه

آینه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آینه آینه آبگینه، آیینه، زجاج، مرآت

ادامه نوشته »
قالب وردپرس