شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
معماری
جدیدترین نام ها

آیسان

معنی اسم آیسان

آیسان یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیسان آیسان یک اسم دخترانه است. (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت))، ۱- مثل ماه، همانند ماه، مهسا؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیسانا

معنی اسم آیسانا

آیسانا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیسانا آیسانا یک اسم دخترانه است. (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) + ا (اسم ساز))، ۱- همچون ماه، به مانند ماه، ماه وش؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیسل

معنی اسم آیسل

آیسل یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیسل آیسو یک اسم دخترانه است. (ترکی)۱- به معنی ماه شفاف، ۲- مترادف معنای ائل‌سئون به معنی وطن پرست؛ ۳- (اَعلام) رود قابل کشتیرانی در هلند به طول ۱۱۶ کیلومتر در دهانه‌ی …

ادامه نوشته »

آیسو

معنی اسم آیسو

آیسو یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیسو آیسو یک اسم دخترانه است.(ترکی) (آی =  ماه + سو = آب) ۱- ماه و آب؛ ۲- (به مجاز) زیبارو، با طراوت و درخشنده.

ادامه نوشته »

آی‌سودا (آیسودا)

معنی اسم آی‌سودا (آیسودا)

آیلین یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آی‌سودا (آیسودا) آیلین یک اسم دخترانه است. (ترکی) ۱- ماه در آب‌؛ ۲- (به مجاز) زیبا رو و با طراوت.

ادامه نوشته »

آی‌سونا

معنی اسم آی‌سونا

آی‌سونا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آی‌سونا آی‌سونا یک اسم دخترانه است. (ترکمنی) ۱- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ادامه نوشته »

آیشین(آی‌شین)

معنی اسم آیشین(آی‌شین)

آیشین(آی‌شین) یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آیشین(آی‌شین) آیشین(آی‌شین) یک اسم دخترانه است. (ترکی) ۱- به معنی مثل و مانند ماه و ماهوار، شبیه ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبا.

ادامه نوشته »

آی‌گل (آیگل)

معنی اسم آی‌گل (آیگل)

آی‌گل (آیگل) یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آی‌گل (آیگل) آی‌گل (آیگل) یک اسم دخترانه است.(ترکی ـ فارسی) ۱- گل ماه، ماه گل، گل زیبا چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو و لطیف. تلفظ /āy gul/

ادامه نوشته »
قالب وردپرس