شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶
معماری

آسو

آسو یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسو آسو یک اسم دخترانه است. 1- (در كردي) به معني افق طلايي؛ 2- (در پهلوي) صورت پهلوي واژه‌ي «آهو»؛ 3- (در اوستايي) آسو به معناي  تندي، شتاب و كوشا آمده است.

ادامه نوشته »

آسوده

آسوده یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسوده آسوده یک اسم دخترانه است. (صفت فاعلي از آسودن) استراحت يافته، راحت كرده، آرام گرفته، ساكن، فارغ، خوش، مسرور، بي‌رنج.

ادامه نوشته »

آسیا

آسیا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسیا آسیا یک اسم دخترانه است. (اَعلام) بزرگترين قاره از قاره‌هاي پنج‌گانه جهان. دستگاهی خرد کردن و آرد کردن حبوب یا گچ و آهک و مانند آن ، یا گرفتن روغن و شیره …

ادامه نوشته »

آسیه

آسیه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسیه آسیه یک اسم دخترانه است. (عربي) (مؤنث أسِيَ، أسَيً) 1- اندوهگين؛ 2- استوانه، ستون؛ 3- (اَعلام) نام زن فرعون [رامسس دوم 1304- 1237 پیش از میلاد] معاصر با موسي(ع) كه در …

ادامه نوشته »

آشتی

آشتی یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آشتی آشتی یک اسم دخترانه است. رنجشي را فراموش كردن، پس از قهر از نو دوستي كردن، وفق، تلفيق، آرامش.

ادامه نوشته »

آصفه

آصفه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آصفه آصفه یک اسم دخترانه است. (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه آصف.

ادامه نوشته »

آفاق

آفاق یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفاق آفاق یک اسم دخترانه است. (عربي) 1- جمع افق، عالم، گيتي، جهان؛ كرانه‌هاي آسمان، اطراف؛ 2- (به مجاز) عالم ظاهر، جهان ماده؛ 3- (در قديم) (به مجاز) جهانيان، همه‌ي مردم جهان.

ادامه نوشته »

آفتاب

آفتاب یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفتاب آفتاب یک اسم دخترانه است. 1- خورشيد، شمس، ستاره‌ي نوراني (از ثوابت) مركز منظومه شمسي كه نور و حرارت زمين از آن است؛ 2- (به مجاز) نوري كه از خورشيد به …

ادامه نوشته »

آفریده

آفریده یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفریده آفریده یک اسم دخترانه است. 1- مخلوق، خلق شده، از نيستي هست گرديده؛ 2- بشر، انسان، آدمي.

ادامه نوشته »

آفرین

آفرین یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفرین آفرین یک اسم دخترانه است. 1- تحسين، ستايش، مدح، شكر، سپاس، تهنيت، تبريك؛ 2- نوايي در موسيقي؛ 3- (در قديم) درخواست و التماس از درگاه خداوند، دعا؛ 4- (در قديم) آفرينش.

ادامه نوشته »
قالب وردپرس