دوشنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۷
معماری

آسو

معنی اسم آسو

آسو یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسو آسو یک اسم دخترانه است. ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت پهلوی واژه‌ی «آهو»؛ ۳- (در اوستایی) آسو به معنای  تندی، شتاب و کوشا آمده است.

ادامه نوشته »

آسوده

معنی اسم آسوده

آسوده یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسوده آسوده یک اسم دخترانه است. (صفت فاعلی از آسودن) استراحت یافته، راحت کرده، آرام گرفته، ساکن، فارغ، خوش، مسرور، بی‌رنج.

ادامه نوشته »

آسیا

معنی اسم آسیا

آسیا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسیا آسیا یک اسم دخترانه است. (اَعلام) بزرگترین قاره از قاره‌های پنج‌گانه جهان. دستگاهی خرد کردن و آرد کردن حبوب یا گچ و آهک و مانند آن ، یا گرفتن روغن و شیره …

ادامه نوشته »

آسیه

معنی اسم آسیه

آسیه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آسیه آسیه یک اسم دخترانه است. (عربی) (مؤنث أسِیَ، أسَیً) ۱- اندوهگین؛ ۲- استوانه، ستون؛ ۳- (اَعلام) نام زن فرعون [رامسس دوم ۱۳۰۴- ۱۲۳۷ پیش از میلاد] معاصر با موسی(ع) که در …

ادامه نوشته »

آشتی

معنی اسم آشتی

آشتی یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آشتی آشتی یک اسم دخترانه است. رنجشی را فراموش کردن، پس از قهر از نو دوستی کردن، وفق، تلفیق، آرامش.

ادامه نوشته »

آصفه

معنی اسم آصفه

آصفه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آصفه آصفه یک اسم دخترانه است. (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه آصف.

ادامه نوشته »

آفاق

معنی اسم آفاق

آفاق یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفاق آفاق یک اسم دخترانه است. (عربی) ۱- جمع افق، عالم، گیتی، جهان؛ کرانه‌های آسمان، اطراف؛ ۲- (به مجاز) عالم ظاهر، جهان ماده؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) جهانیان، همه‌ی مردم جهان.

ادامه نوشته »

آفتاب

معنی اسم آفتاب

آفتاب یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفتاب آفتاب یک اسم دخترانه است. ۱- خورشید، شمس، ستاره‌ی نورانی (از ثوابت) مرکز منظومه شمسی که نور و حرارت زمین از آن است؛ ۲- (به مجاز) نوری که از خورشید به …

ادامه نوشته »

آفریده

معنی اسم آفریده

آفریده یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفریده آفریده یک اسم دخترانه است. ۱- مخلوق، خلق شده، از نیستی هست گردیده؛ ۲- بشر، انسان، آدمی.

ادامه نوشته »

آفرین

معنی اسم آفرین

آفرین یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آفرین آفرین یک اسم دخترانه است. ۱- تحسین، ستایش، مدح، شکر، سپاس، تهنیت، تبریک؛ ۲- نوایی در موسیقی؛ ۳- (در قدیم) درخواست و التماس از درگاه خداوند، دعا؛ ۴- (در قدیم) آفرینش.

ادامه نوشته »
قالب وردپرس