دوشنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۹
معماری
جدیدترین نام ها
خانه / اسم دختر / الف (صفحه 5)

الف

آندیا

معنی اسم آندیا

آندیا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آندیا آندیا یک اسم دخترانه است. (اَعلام) نام همسر بابلی اردشیر درازدست شهریار هخامنشی است. از او خبر زیادی در دست نیست جز آن که از همسران محبوب پادشاه بزرگ ایرانی بوده …

ادامه نوشته »

آنِسه

معنی اسم آنِسه

آنِسه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آنِسه آنِسه یک اسم دخترانه است. (عربی) (مؤنث آنس)، ۱- زن نیکو؛ ۲- دختر خانم؛ ۳- زن نیکو زبان.

ادامه نوشته »

آنوشا

معنی اسم آنوشا

آنوشا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آنوشا آنوشا یک اسم دخترانه است. [ اَ ] (اِ) مذهب و کیش گبران . (هفت قلزم ) (برهان ). کیش زردشتیان . (ناظم الاطباء)

ادامه نوشته »

آنیتا

معنی اسم آنیتا

آنیتا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آنیتا آنیتا یک اسم دخترانه است. (اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی.

ادامه نوشته »

آنیسا

معنی اسم آنیسا

آنیسا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آنیسا آنیسا یک اسم دخترانه است. [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای(ی) میانوند + سا (پسوند شباهت)]، به معنی مانند عشق(؟).

ادامه نوشته »

آنیه

معنی اسم آنیه

آنیه یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آنیه آنیه یک اسم دخترانه است. (عربی) ۱- جمع اناء، ظرفها، ظروف؛ ۲- از واژه‌های قرآنی.

ادامه نوشته »

آوا

معنی اسم آوا

آوا یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آوا آوا یک اسم دخترانه است. ۱- آواز، بانگ، صوت؛ ۲- عقیده، رأی؛ ۳- صدایی که به آواز خوانده می‌شود یا از آلات موسیقی به گوش می‌رسد؛ ۴- (در قدیم) شهرت، آوازه.

ادامه نوشته »

آواز

معنی اسم آواز

آواز یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آواز آواز یک اسم دخترانه است. ۱- هرنوع صدایی که دارای آهنگ باشد، صدای آهنگین؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) صدایی آهنگین معمولاً در قالب یکی از دستگاه  های موسیقی سنتی، که …

ادامه نوشته »

آوید

معنی اسم آوید

آوید یکی از اسم های محبوب دخترانه است که در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. ریشه اسم آوید آوید یک اسم دخترانه است. دانش، خرد، عقل. [در زبان اوستایی کلمه‌های «آوید، وید، ویدا» هر سه به یک معنی به کار رفته است]. (اوستایی) دانستن، فهمیدن، درک کردن، اطلاع ـ …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس